Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening

Västerbottens län

Information

794700-0589 är organisationsnummer för bolaget Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Norsjö som är den kommunen som Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening finns i.

Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening har varit registrerat sedan 1943-04-19 och det finns flera bolag i Västerbottens län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening är och det finns flera bolag i Norsjö som också är .

Firmatecknare för Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening så kan ni göra det på telefon genom 0915-10138 eller genom brev på följande adress:
Skolg. 7, 930 61, Bastuträsk

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medelst köp av fastighet eller byggande av hus mot betalning tillhanda- hålla samlingslokaler för föreningsmöten, bibliotek, studie- cirklar och gymnastik m m samt annan ekonomisk verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med Byggnadsföreningen Bastuträsk Folkets Hus u.p.a Ekonomiska förening och det är Degerman, Börje Mattias som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingrid Kristina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Nina Serudia som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Arne Henrik som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Jan Glenn Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Siv Inga Britt som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotLundgren, Ulla Teresia Helen som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,